A Hedex Hungary Kft (a továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő a https://emeloszakuzlet.hu/ (a továbbiakban: Honlap) működtetésével összefüggésben a látogatók személyes adatait a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

Az Adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos adatai

Adatkezelő neve: Hedex Hungary Kft
Székhely: 2800 Tatabánya, Eszterházy u. 10.
Cégjegyzékszám: 11-09-017790
Adószám: 23048799-2-11
Telefonszám:+36 30 945 1392 +36 30 945 1395
E-mail cím: hedex@hedex.hu
Honlap: https://emeloszakuzlet.hu

 1. Amikor a látogató meglátogatja Honlapunkat, kisméretű szöveges fájlok, úgynevezett „sütik” (idegen kifejezéssel: „cookie”, a továbbiakban: „süti”) kerülhetnek a számítógépére. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogatói beállításokat, lehetőséget adhatnak a honlap tulajdonosának a látogatói szokások megismerésére a látogatói élmény növelésére. A látogató bármikor kezelheti saját süti beállításait böngészője beállításaiban.
 2. Az alábbi linkeken keresztül a látogató megismerheti, hogy a leggyakrabban használt böngészők esetében (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari) hogyan találja meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontot, funkciót:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari: http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari

 1. A böngésző programok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de a látogató saját böngészőjében olyan beállítást is választhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. Az alábbi honlapokon keresztül pedig a látogató további információkat szerezhet a sütik szerepéről: http://www.allaboutcookies.org/ ; http://www.youronlinechoices.com/hu/
 2. Honlapunkon az alábbiakban megnevezett sütiket használjuk oldalaink fejlesztésére, a látogatói élmény növelésére, az oldalaink kezelésének megkönnyítése és a látogatói szokásokról való információszerzés érdekében:

A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütik

 1. Az alábbi sütik azért szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék oldalainkat és az oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Ha a látogató bezárja a böngészőt, ezek a sütik automatikusan törlődnek a számítógépéről. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni a látogatónak Honlapunk teljeskörű használatát.
 2. A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen – személyes adatok kezelésével nem járó – munkamenet sütik az alábbiak:
Süti neve Domain Leírása Élettartama
session emeloszakuzlet.hu Munkamenet süti, amely arra szolgál, hogy a Honlap meg tudja különböztetni, hogy melyik böngészőhöz melyik munkamenet tartozik. Felel azért, hogy ha a látogató a Honlap nyelvét kiválasztotta, a választásának megfelelő nyelvű oldal kerüljön számára megjelenítésre.

A süti a session id-t tárolja. A session id arra szolgál, hogy a szerveren be tudja azonosítani az adott böngészőhöz az aktív munkamenetet, amiben a kiválasztott nyelv tárolásra került.

A böngésző bezárásával törlésre kerül.
cookie_policy emeloszakuzlet.hu A süti azt a döntést tárolja szám formájában, hogy a felhasználó elfogadta-e a süti kezelésről szóló felugró ablakot. 1 év

 

Analitikai sütik

 1. Honlapunkon Google Analytics sütiket alkalmazunk, amely sütik célja, hogy tájékozódni tudjunk arról, hogy mikor, hányan és hogyan látogatják a Honlapunkat.
 2. A Google Analytics Sütik az alábbi sütiket foglalják magukban:
Süti neve Domain Leírása Élettartama
__utma emeloszakuzlet.hu A Honlap látogatóit és a munkameneteket különbözteti meg. 2 év
__utmb emeloszakuzlet.hu Az új látogatók felismerésére szolgál 30 perc
__utmc emeloszakuzlet.hu Az __utmb sütivel együttműködve az új látogatók felismerésére szolgál. A munkamenet befejezésével törlésre kerül.
__utmt emeloszakuzlet.hu A nagy forgalmú oldalak adatgyűjtését korlátozza. 10 perc
__utmz emeloszakuzlet.hu Segítségével megállapítható, hogy a látogató hogyan találta meg a Honlapot, illetve honnan jutott a Honlapra. 6 hónap

 

 1. E sütik által a látogatóról, illetve a látogató eszközéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük statisztika készítése céljából:
 2. a látogató által használt IP-cím,
 3. a böngésző típusa,
 4. a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),
 5. a látogatás pontos időpontja,
 6. az előzőleg látogatott oldal címe,
 7. a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás
 8. az oldalon töltött idő.
 9. Az analitikai sütik használatához a látogató hozzájárulása szükséges. Az adatkezelés ebben az esetben a látogató hozzájárulásán alapul. A látogató hozzájárulása hiányában tehát ezeket a sütiket nem használjuk. A látogató a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 10. A látogatók letilthatják az összes sütit, illetve külön-külön is törölhetik az egyes sütiket, ennek módjáról további tájékoztatást az alábbi linken érnek el: https://policies.google.com/technologies/cookies, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl.
 11. A Google Adatvédelmi Szabályzat az alábbi linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A Honlap biztonságával kapcsolatos adatkezelés

 1. A Honlapunkat érintő súlyos hibák vagy támadások (pl. Honlap feltörése) esetében, a Honlap működését biztosító szerver naplózás útján tárolja a Honlap látogatóinak IP-címét a súlyos hiba vagy támadás felmerülésétől számított 2 hónap időtartamig. A szerverbiztonság érdekében ezen adatokat (az IP-címeket) jogos érdekből kezeljük. Jogos érdekünk a Honlapot érintő súlyos hibák vagy a Honlapot érő esetleges támadási kísérletek vagy támadások naplózása.

Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

 1. Az Adatkezelő a Honlap működtetéséhez kapcsolódóan a Mevelio Kft. (székhely: 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808-1674) adatfeldolgozót veszi igénybe, amely adatfeldolgozó végzi a Honlap informatikai működtetését.
 2. Az Adatkezelő a Honlap működtetésével kapcsolatban, a látogatottsági (Google Analytics) statisztikák készítése céljából a Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.) adatfeldolgozót veszi igénybe.
 3. Az adatfeldolgozók az Adatkezelő kötött szerződés alapján, kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint és kizárólag a fent megjelölt céllal összefüggésben kezelhetik az Adatkezelő által átadott személyes adatokat.
 4. Az adatfeldolgozók, az Adatkezelő rendelkezése szerint legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő, a kezelt adatok átadásának, illetve adatmegsemmisítésnek az időpontjáig, vagy azon időtartamon belül jogosultak kezelni, ameddig az Adatkezelő jogosult vagy köteles az adatok kezelésére.
 5. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintett személyes adatainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
 6. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók körének változásáról az Adatkezelő a Tájékoztató módosításának útján, az Adatkezelő Honlapján történő közzététellel értesíti az érintetteket.

Adattovábbítás

 1. A Google Analytics szolgáltatás igénybevételével, az analitikai sütik által kezelt személyes adatok továbbításra kerülnek a Google LLC adatfeldolgozó részére, az Amerikai Egyesült Államokba, tekintettel arra, hogy a Google LLC adatfeldolgozó az adatvédelmi jogszabályokban előírt megfelelő garanciákat nyújtott (a Google LLC tagja az EU-USA Adatvédelmi Pajzs rendszerének).

 

Az érintetti jogok gyakorlása

 1. Azon kívül, hogy a látogató a hozzájárulását visszavonhatja, az Általános Adatvédelmi Rendelet 15-22. cikkei szerint kérelmezheti az Adatkezelőtől, hogy az általa kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok törlését, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.
 2. A látogató az adatkezeléssel kapcsolatos lentebb részletezett jogait az Adatkezelő székhelyére vagy a hedex@hedex.hu e-mail címre küldött kérelmével, az azonosítását követően gyakorolhatja.
 3. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a látogató azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti.
 4. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a látogató kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a látogatót az Általános Adatvédelmi Rendelet 15–22. cikk szerinti kérelmei alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a látogatót. Ha a látogató elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha a látogató azt másként kéri.
 5. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a látogató kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a látogatót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a látogató panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 6. Az Adatkezelő az érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha a látogató kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 7. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 8. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az érintetti jogokról röviden 

 1. Hozzáférési jog

A látogató jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. A látogató kérésére az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatok másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

 1. A törléshez és az elfeledtetéshez való jog

Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében alapján az ott meghatározott esetekben a látogató kérésére illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli a látogató általa kezelt adatait. Ha a látogató az Adatkezelő által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor az Adatkezelő megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa a látogató adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy a látogató kérte az adatai törlését.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelő jogos érdek alapján kezeli a látogató személyes adatát, a látogató jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 1. Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül az Adatkezelőhőz fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében.
 2. A látogató jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha a látogató megítélése szerint a látogató személyes adatai kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a látogatót a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről a látogató bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 3. A látogató jogosult bírósághoz is fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben a látogató dönthet arról, hogy a pert az Adatkezelő tevékenysége helye szerinti EU tagállam vagy a látogató szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt indítja-e meg. Magyarországon a látogató a pert lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Függelék – Információk a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységekről

 1. A regisztrált felhasználók esetén
A szolgáltatás funkció leírása Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogi alapja A kezelt személyes adatok kategóriái Az adatkezelés időtartama Címzettek Profilalkotás
Vásárlás Regisztráció felhasználóként, beazonosítás a belépéskor, a személyes adatok kezelése, illetve a Szolgáltatások nyújtása (pl. vásárlás) A felhasználó hozzájárulása után eseti szerződéses jogviszony Regisztrációhoz (kötelezően megadandó):

 • Számlázási adtok;
 • jelszó.
A hozzájárulás visszavonásáig, illetve amíg Ön a Szolgáltatások regisztrált felhasználója. A profilhoz megadott adatok csak Adatkezelőnek láthatóak nincs
 1. A nem regisztrált felhasználók esetén
A szolgáltatás funkció leírása Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogi alapja A kezelt személyes adatok kategóriái Az adatkezelés időtartama Címzettek Profilalkotás
Vásárlás Számla kiállítás, a termék szállításai adatai A felhasználó hozzájárulása után eseti szerződéses jogviszony
 • Számlázási adtok
A vásárlási és kézbesítési folyamat végéig Adatkezelő nincs